autogunt.com
Biz barada
Biz barada

Siziň howpsuzlygyňyz baradaky aladamyz biziň başlangyç nokadymyz boldy.

“Ajap Önüm” hojalyk jemgiýeti siziň howpsuz ýol hereketiňiz üçin berk we ýokary hilli tormoz kolodkalary öndürýär. Tebigata zyýansyz önümçilik biziň esasy üns merkezimizde. Şonuň üçin hem önümlerimiziň we önümçilik tehnologiýalarymyzyň ekologiýa taýdan zyýansyz bolmagyna aýratyn ähmiýet berýäris.

Harytlarymyz
GN 0001
GN 0001
04465-02240
Corolla 2008-2012 öň
Giňişleýin
GN 0002
GN 0002
04465-33210
Camry 1997-1999 öň
Giňişleýin
GN 0003
GN 0003
04466-33040
Camry 1997-1999 yzky
Giňişleýin
GN 0004
GN 0004
04465-33240
Camry 2002-2006 öň
Giňişleýin
GN 0005
GN 0005
04465-06100
Camry 2007-2011 öň
Giňişleýin
GN 0006
GN 0006
04466-06090
Camry 2007-2011 yzky
Giňişleýin
GN 0007
GN 0007
04465-45020
Avalon 1995-1997 öň
Giňişleýin
GN 0008
GN 0008
04466-07020
Avalon 1995-1997 yzky
Giňişleýin
Tizligiň arkasyndaky ynamdar güýç
noise free sessiz
long life uzyn ömürli
eco friendly ekologiýa dosty
Kataloglarymyzy PDF görnüşünde hem alyp bilersiňiz
Ugrat